Çetinkaya Avukatlık Ofisi

Hukuki Faaliyetler


Faaliyet Alanlarımız

Hukuki Alanda Ağırlıklı Olarak İlgilendiğimiz Alanlar

İzmir Şirketler Avukatı | Şirketler Hukuku

Şirketler Hukuku

Danışmanlık hizmetleri, uzman avukatlarla ülkemizdeki inşaat şirketlerine, gayrimenkul yatırımcılarına, enerji şirketlerine ve Türkiye’de yatırım yapan yabancı şirketlere sağlanmaktadır.

Şirketler Hukuku

İzmir Kentsel Dönüşüm Avukatı | Kentsel Dönüşüm Hukuku

Kentsel Dönüşüm Danışmanlığı

6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanunun yürürlüğe girmesiyle birlikte, kentsel dönüşüm sürecinde eskiyen bina ve sitelerin yeniden yapımında…

Kentsel Dönüşüm Danışmanlığı

İzmir Gayrimenkul Avukatı | Gayrimenkul İnşaat Hukuku

Gayrimenkul ve İnşaat Hukuku

Arsa sahibi ile müteahhit arasında akdedilen arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi; arsa sahibinin kendisine devredeceği belirli arsa payı veya daireye karşılık, müteahhidin kendi malzemesiyle arsa..

Gayrimenkul ve İnşaat Hukuku


İzmir İmar Avukatı | İmar hukuku

İmar Hukuku

İmar hukuku, yerleşme yerleri ile bu yerlerdeki yapılaşmaların; plan, fen, sağlık ve çevre şartlarına uygun olması için başta 3194 sayılı İmar Kanunu olmak üzere bir çok yönetmeliği içinde barındıran …

İmar Hukuku

İzmir İdare Avukatı | İdare Hukuku

İdare Hukuku

idari işlemler, gerçek ve tüzel kişileri yakından ilgilendirmekte olup, söz konusu işlemlerin hukuka aykırı olması halinde, bu hukuka aykırılıkların giderilmesi için idarenin yetkili mercilerine başvurul…

İdare Hukuku

Ofis

Adresimiz

MANSUROĞLU MAH. 1593/1 SK. NO:32/12, İNCE MEMED PLAZA, BAYRAKLI / İZMİR

Yol Tarifi Alın

Sosyal Medyada

Takip Edin