Değerlerimiz

İzmir Avukat


Etkili ve Yaratıcı Çözümler

Firmamız müvekkil ve danışmanlarına her zaman yaratıcı çözümler sunarak başarıya ulaşmayı hedeflemiştir.

Güven Veren Deneyim

Yıllardır elde etmiş olduğumuz deneyimlerimiz sayesinde müvekkillerimize ve danışmanlarımıza başarıyı vaad ediyoruz.

Bilgi Birikimi

Alanında uzman isimlerden oluşan firmamızı başarıya ulaştıran en temel faktör yıllardır elde edilmiş olan deneyimlerdir.

Kazandıran Stratejik Süreç Yönetimi

Doğru strateji ve süreç yönetimi davalardan başarıya giden yolun anahtarıdır.

İzmir Avukat | Alperen Cihan Çetinkaya

İzmir Avukat

Alperen Cihan Çetinkaya

Avukat Alperen Cihan Çetinkaya tarafından İzmir’de kurulan Çetinkaya Hukuk & Danışmanlık Ofisi, başta gayrimenkul hukuku alt başlığı altında imar sorunları, kamulaştırmasız el atma, kentsel dönüşüm; şirketler hukuku, uluslar arası ticari işlemler, birleşme ve devralmalar, proje finansması, özel girişim yatırımları, dava takibi, icra, iflas ve tahkim olmak üzere hukukun her alanında çok geniş bir müşteri yelpazesine, hızlı ve ticari çözümler sunan bir hukuk ofisidir.
Çetinkaya Hukuk & Danışmanlık Ofisi; şirketler ile kurumsal ve ferdi girişimciler başta olmak üzere, öncelikle Ege Bölgesindeki yerli ve yabancı müvekkillerine yatırımları konusunda tüm hukuk dallarında hukuki danışmanlık ve temsil hizmeti sağlar.


Faaliyet Alanlarımız

Hukuki Alanda Ağırlıklı Olarak İlgilendiğimiz Alanlar

İzmir Şirketler Avukatı | Şirketler Hukuku

Danışmanlık hizmetleri, uzman avukatlarla ülkemizdeki inşaat şirketlerine, gayrimenkul yatırımcılarına, enerji şirketlerine ve Türkiye’de yatırım yapan yabancı şirketlere sağlanmaktadır.

Şirketler Hukuku

İzmir Kentsel Dönüşüm Avukatı | Kentsel Dönüşüm Hukuku

6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanunun yürürlüğe girmesiyle birlikte, kentsel dönüşüm sürecinde eskiyen bina ve sitelerin yeniden yapımında…

Kentsel Dönüşüm Danışmanlığı


Randevu Alın
  İzmir Gayrimenkul Avukatı | Gayrimenkul İnşaat Hukuku

  Arsa sahibi ile müteahhit arasında akdedilen arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi; arsa sahibinin kendisine devredeceği belirli arsa payı veya daireye karşılık, müteahhidin kendi malzemesiyle arsa..

  Gayrimenkul ve İnşaat Hukuku

  İzmir İmar Avukatı | İmar hukuku

  İmar hukuku, yerleşme yerleri ile bu yerlerdeki yapılaşmaların; plan, fen, sağlık ve çevre şartlarına uygun olması için başta 3194 sayılı İmar Kanunu olmak üzere bir çok yönetmeliği içinde barındıran …

  İmar Hukuku

  İzmir İdare Avukatı | İdare Hukuku

  idari işlemler, gerçek ve tüzel kişileri yakından ilgilendirmekte olup, söz konusu işlemlerin hukuka aykırı olması halinde, bu hukuka aykırılıkların giderilmesi için idarenin yetkili mercilerine başvurul…

  İdare Hukuku  Avukat

  Alperen Cihan Çetinkaya


  “’Ya bir yol bulacağız, ya bir yol yapacağız…“

  Hukuk Alanında

  Haber & Yazılarımız


  17. Hukuk Dairesi         2012/7731 E.  ,  2012/11327 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :Aile Mahkemesi TALEP EDEN : TC. İzmir Valiliği Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü HAKKINDA TEDBİR İSTENİLEN: … Taraflar arasındaki 5395 Sayılı Kanuna göre koruma Kararı istemine ilişkin davada İzmir 5.Aile Mahkemesi ve İzmir 2.Çocuk Mahkemelerince ayrı ayrı görevsizlik kararı verilmesi nedeni ile yargı yerinin belirlenmesi için gönderilen […]

  20. Hukuk Dairesi         2016/3895 E.  ,  2016/4009 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :Sulh Hukuk Mahkemesi Vesayet hukukuna ilişkin davada İzmir 16. Aile, İzmir 2. Sulh Hukuk ve İzmir 4. Sulh Hukuk Mahkemelerince ayrı ayrı görevsizlik kararı verilmesi nedeni ile yargı yerinin belirlenmesi için gönderilen dosya içindeki tüm belgeler incelendi, gereği düşünüldü: K A R A R Dava, evlilik dışı […]

  20. Hukuk Dairesi 2015/4832 E. , 2015/8351 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ : Selim Asliye Hukuk (Aile) Mahkemesi TARİHİ : 28/01/2015 NUMARASI : 2015/2-2015/76 Velayetin düzenlenmesine ilişkin olarak açılan davada İzmir 14. Aile Mahkemesi ile Selim Asliye Hukuk (Aile)Mahkemelerince ayrı ayrı yetkisizlik kararı verilmesi nedeni ile yargı yerinin belirlenmesi için gönderilen dosya içindeki tüm belgeler incelendi gereği düşünüldü: […]

  Aile Hukuku Nedir?

  Aile hukuku, Türk Medeni Kanununda düzenlenmiştir. Aile hukuku çerçevesinde doğan davalarda İzmir Boşanma Avukatı Alperen Cihan Çetinkaya sizlere boşanma davalarınızda avukatlık hizmeti vermektedir. Bireylerin evlenme , ayrılık ve boşanma, velayetname, soybağı, vesayetler , nafaka , mal rejimi ve tazminat gibi diğer hususları düzenlenmiştir.

  Türk medeni kanunu boşanma hukukunda evlenmeşartları, boşanma şart ve sonuçları, evlat edinme durumları, başlıca düzenlenmiş konular arasındadır.

  Aile mahkemelerinde görülen eşlerin boşanmalarındaki başlıca davalar şu şekildedir; Boşanma davaları, Anlaşmalı boşanma davaları, Evliliğin iptal süreci, Çocuğun velayeti, Babalık, Ödenecek nafaka, Boşanmadan kaynaklı tazminat durumları, Yabancı mahkeme kararlarının Türkiye’de tanınma ve tenfiz’ine ilişkin dava türleridir..

  İzmir Boşanma Avukatı Alperen Cihan Çetinkaya Soybağı reddi, Boşanma sonrası mal paylaşım, Ailenin korunması kadına şiddetin önlenmesine dair kanun çerçevesindeki tedbir kararları… izmir boşanma avukatı bu ve buna benzer aile hukukundan doğan tüm davalar ile ilgilenmektedir..

  İzmir boşanma avukatı denildiği zaman boşanma-davalarında yetkin ve uzman olduğu anlaşılır. Boşanma davalarında adli yardım kurumu da bulunmaktadır.

  Boşanmalarda adli yardıma başvurmanız durumu ile İzmir Barosu’na bağlı izmir avukatları yani görevlendirilen izmir-boşanma-avukatı tarafından adli yardım görevi sağlanmaktadır.


  • İzmir Bölgesi Avukat Desteği
  İzmir Bölgesi Avukat Desteği

  İzmir Boşanma Avukatı Hukuki Desteği

  İzmir en iyi boşanma avukatı Av. Alperen Cihan Çetinkaya yasaların verdiği gerekçe ile aileyi koruma ve eşlerin boşanma sürecinde müvekkilinin hakkını her daim koruyan avukattır. Günümüz koşullarında neticesiyle bir çok değişken vardır.

  Bölgenizde bulunan İzmir’in en iyi boşanma avukatı sizi en az zarar ile kanuni haklarınızı sonuna kadar savunan ve hukuk çerçevesinde kollayan avukat olacaktır.

  Boşanma davaları 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 167. Maddesinde anılı hükme göre “ Boşanma davası açma hakkı olan taraf, gerek boşanma gerekse ayrılık talep edebilir.”

  Boşanma davası açacak tarafların Aile Mahkemesine hitaben yazmış oldukları dilekçelerin buluduğu yer Mahkeme Kalemine iki suret olarak verilmesiyle İzmir boşanma avukatı tarafından açılır.


  Boşanma Davalarında Süreç Nasıl İşler?

  Eşlerin boşanması; diğer adıyla evlilik birlikteliğinin sonlanması anlamına gelmektedir. Boşanma davaları, Av.Alperen Cihan Çetinkaya ( izmir boşanma avukatı ) tarafından yürütülen davalardır. Boşanmak isteyen tarafın iyi bir boşanma avukatı aracılığıyla dava süreçlerine başlamaları tavsiye edilir.

  Bunun sebebi alanında uzmanlaşmış izmir boşanma avukatı, sizin hiçbir hak kaybınıza uğramanızın önüne geçerek oluşabilecek durumları engelleyecektir. Boşanma Davaları; anlaşmalı boşama ve çekişmeli boşanma olmak üzere iki şekilde olmaktadır. Lakin anlaşmalı boşanabilmek için evliliğin üzerinden 1 yıl geçmesi gerekmektedir.

  Çetinkaya Avukatlık Ofisi boşanma avukatı bu konuda sizleri tüm olası durular hakkında daha fazla bilgilendirmektedir.

  Boşanma davası sonuçları gereği çok kapsamlı davalardır.

  Boşanma davaları ile evliliğin sona ermesi dışında birtakım mali yükler de ortaya çıkmaktadır. Bu mali durumlar boşanma sonucunda malların paylaşılması, müşterek çocuk-ların velayet durumu, nafaka, maddi ve manevi tazminat davalarıdır.

  Aile mahkemeleri boşanma davalarının görüldüğü mahkemedir.

  İzmir boşanma avukatı dendiğinde hukuk büromuz alanında uzman kadrosu ile İzmir’de avukatlık faaliyeti içerisinde boşanma, velayet, nafaka ve tazminat davalarında hizmet sunmaktadır.


  Aile Hukuku Nedir?

  Aile hukuku, Türk Medeni Kanununda düzenlenmiştir. Aile hukuku çerçevesinde doğan davalarda İzmir Boşanma Avukatı Alperen Cihan Çetinkaya sizlere boşanma davalarınızda avukatlık hizmeti vermektedir. Bireylerin evlenme , ayrılık ve boşanma, velayetname, soybağı, vesayetler , nafaka , mal rejimi ve tazminat gibi diğer hususları düzenlenmiştir.

  Türk medeni kanunu boşanma hukukunda evlenmeşartları, boşanma şart ve sonuçları, evlat edinme durumları, başlıca düzenlenmiş konular arasındadır.

  Aile mahkemelerinde görülen eşlerin boşanmalarındaki başlıca davalar şu şekildedir; Boşanma davaları, Anlaşmalı boşanma davaları, Evliliğin iptal süreci, Çocuğun velayeti, Babalık, Ödenecek nafaka, Boşanmadan kaynaklı tazminat durumları, Yabancı mahkeme kararlarının Türkiye’de tanınma ve tenfiz’ine ilişkin dava türleridir..

  İzmir Boşanma Avukatı Alperen Cihan Çetinkaya Soybağı reddi, Boşanma sonrası mal paylaşım, Ailenin korunması kadına şiddetin önlenmesine dair kanun çerçevesindeki tedbir kararları… izmir boşanma avukatı bu ve buna benzer aile hukukundan doğan tüm davalar ile ilgilenmektedir..

  İzmir boşanma avukatı denildiği zaman boşanma-davalarında yetkin ve uzman olduğu anlaşılır. Boşanma davalarında adli yardım kurumu da bulunmaktadır.

  Boşanmalarda adli yardıma başvurmanız durumu ile İzmir Barosu’na bağlı izmir avukatları yani görevlendirilen izmir-boşanma-avukatı tarafından adli yardım görevi sağlanmaktadır.


  • Boşanma Davaları İçin Sıkça Sorulanlar
  • Boşanma Davalarında; Boşanma Avukatı Desteği ve Önemi Nedir?
  • Avrupa Mahkemesinin Medeni Kanun Kararları Şunlardır?
  • İzmir Boşanma Avukatı ile Boşanma Süreci Nasıl İşler?
  • İzmir Boşanma Avukatı Ücreti Ne Kadar?
  • Boşanma Davasında Velayet Ne Anlama Gelir?
  Boşanma Davaları İçin Sıkça Sorulanlar
  Boşanma Davalarında; Boşanma Avukatı Desteği ve Önemi Nedir?

  Aile Mahkemelerinde davalar ile ilegilenmesi nedeniyle boşanma avukatlarını dava süreçlerindeki önemi son derecede önemlidir.  Boşanma avukatlarının sorumlulukları boşanma davalarının süresi boyunca devam etmektedir. Ancak avukatların bu sorumlulukları gene kanunlar ile belirlenmiştir.

  Boşanma avukatları; anlaşmalı boşanma, çekişmeli boşanma davalarda görev alabildiği gibi velayet davaları, nafaka davalarında da ilgilenmektedirler. İzmir Boşanma Avukatı Alperen Cihan Çetinkaya söz konusu bu davalarda da hizmet verebilmektedir.

  Avrupa Mahkemesinin Medeni Kanun Kararları Şunlardır?
  1. Avrupa insan haklarında eşlerin eşitlik hakları 7. maddede açık bir şekilde belirtilmiş ve bu haklar güvence altına alınmıştır.
  2. Avrupa Mahkemesinin 8. maddesi ile özel hayatın korunması ve hakları güvence altına alınmaktadır.
  3. Bu sözleşmede aile hukukunun tamamen güvence altına alınması bulunmaktadır.
  4. Avrupa Mahkemesi ile evlilik, nişanlanma, çocuk haklarının korunması, eşlerin özel hakları ve gizliliği, kişisel eşitlik gibi konularda koruma altına alınmıştır.
  5. Bu haklar ülkemizde Türk Medeni Kanununda da güvence altına alınmıştır.
  6. Boşanma davalarına mal paylaşımı açık hükümler ile belirtilmektedir.
  İzmir Boşanma Avukatı ile Boşanma Süreci Nasıl İşler?

  Eşlerin boşanma davaları sürecinde izmir boşanma avukatı tarafından uygunluk süreci hazırlanır. Kişisel haklar ve mal paylaşımı ile çocuğun velayet durumu gibi konular açıkça kanunda belirtilmiş ve sınırlandırılmıştır.

  Dolayısıyla bu bağlamda kanun hükümlerine uygun olmayan hallerde bireylerin maddi ve manevi kayıpları doğabilir ve bu hallerin İzmir boşanma avukatı Alperen Cihan Çetinkaya tarafından incelenmesi ve gerekli tedbirlerin alınmasının sorumluluğu vardır.
  Alperen Cihan Çetinkaya izmir avukat ve hukuk bürosu sahibi olarak izmir boşanma avukatı hizmeti vermektedir. İzmir boşanma avukatı olarak boşanma davalarında yeterli tecrübe ve bilgiye sahip olarak hizmet vermektedir.
  İzmir boşanma avukatı boşanma davalarında eşlerden boşanma vekalet ücreti almaktadır.
  Yetkinlik, bilgi ve tecrübeye sahip İzmir’deki hukuk bürosunda boşanma avukatı olarak sizlere hizmet vermekteyiz.

  İzmir Boşanma Avukatı Ücreti Ne Kadar?

  İzmir’de boşanma avukatı ücreti anlaşmalı boşanma veya çekişmeli boşanma davalara göre farklı şekilde belirlenmektedir.

  Her iki tarafın hakları kanunen zarar görmemesi ve eşit haklara sahip olması açıkca belirtilmiştir.

  Mal paylaşımı ve ziynet eşyalarının dağılımı konusunda İzmir boşanma avukatı, sizlerin haklarını kanunlar çerçevesinde koruma sorumluğunu üstlenmektedir.

  İzmir boşanma avukatı ücreti davanın taraflarının durumu ve niteliğine göre farklılık gösterebilir.

  Daha detaylı bilgilendirme için Ofisimizden randevu talep edebilir, izmir’de boşanma avukatı ücreti bilgisini öğrenmek için mail veya telefon aracılığıyla bize ulaşarak alabilirsiniz.

  Boşanma Davasında Velayet Ne Anlama Gelir?

  Velayet Nedir?

  Velayet; anne ve babanın çocuk-ları üzerindeki sahip oldukları haklar ve çocuklara karşı sorumluluklarıdır. Türk Medeni Kanunda eşlere verilmiş ortak haklar bulunmaktadır.

  Eşlerin boşanması ya da ayrılması durumu bu hakları mahkemece anne veya babaya verilmektedir. Türk medeni kanununda belirtilen ortak velayet düzenlemeleri de bulunmaktadır. Bu velayet durumları günümüzün şartlarında uygulanabilir durumdadır. Ortak velayet durumu;  eşler arasında anlaşmalı boşanması ile her iki tarafa verilen haklardır.  İzmir Ceza Avukatı ile Ceza Davaları Hukuki Desteği Nasıl Yürümektedir?

  İzmir Ceza Avukatı denildiği zaman Alperen Cihan Çetinkaya İzmir Bayraklı’da MANSUROĞLU MAH. 1593/1 SK. NO:32/12, İNCE MEMED PLAZA’da bulunan Çetinkaya Avukatlık Ofisinde ceza alanındaki davalarda avukatlık hizmeti veren avukat olduğu anlaşılmaktadır. İzmir avukatları genelde farklı branşlardaki alanlarayönelen avukatlar bulunmaktadır.
  Çünkü her şehirde olduğu gibi İzmir’dede işlenen suçlar oldukça fazladır. Dolayısıyla bu durum gerek avukatlık bürosu olarak hizmet veren gerekse bireysel olarak ceza avukatı hukuki desteği şeklinde hizmet sunan avukatların ilgi alanlarına girmiştir.
  Ceza davalarında İzmir ceza avukatı Alperen Cihan Çetinkaya’nın hukuk desteği yadsınamaz derecede önemlidir. Bunun nedeni ceza hukuku şartları ve kapsamı bireylerin özgürlük alanına devletin ceza yaptırımının uygulandığı bir alandır.
  Dolayısıyla ceza ve ağır ceza dosyaları geriye dönüşün çok zor olacağı bu gibi davalarda haklarınızı koruyacak ve sonuna kadar sizi savunacak olan uzman bir İzmir ceza avukatından hukuk desteği alınmalıdır.


  • Ceza Hukukunda Uzman Avukat Nasıl Olunur?
  • İzmir Ceza Avukatı Hangi Davalar İle İlgilenir?
  • İzmir Ceza Avukatları
  • Soruşturma Aşamasındaki Dosyalarda Avukatlık Ücreti Nedir?
  • Ceza Avukatı Görevlendirmek Zorunlu Mudur?
  • İzmir Ceza Avukatı ve Ceza Davalardaki Önemi Nedir?
  • Türk Ceza Kanununun Ceza Hukuku İle ilgili Bölümleri Şunlardır.
  Ceza Hukukunda Uzman Avukat Nasıl Olunur?

  İzmir’de ceza hukuku alanında uzman avukat olmak isteyenler için özel bir sınav ya da koşul gerekmez. Bu alanda hizmet sunmak isteyen avukatlar, kendi tercihlerine göre alan belirleyebilir ve bu alanda hizmet veren hukuk bürolarında çalışabilirler. Ancak, ceza hukuku alanında hizmet sunmak isteyen avukatların bu alandaki bilgi ve deneyimlerinin yeterli olması önemlidir, bu nedenle ceza hukuku eğitimlerini tamamlamaları ve bu alanda deneyim kazanmaları tavsiye edilir. Bu sayede avukatlar, müvekkillerine daha kaliteli ve etkili bir hizmet verebilirler.

  İzmir Ceza Avukatı Hangi Davalar İle İlgilenir?

  İzmir ceza avukatı, İzmir’de işlenen suçlarla ilgilenir ve bu suçların yargılanması sırasında müvekkillerine danışmanlık ve vekillik hizmetleri sunar. İzmir ceza avukatı, Türk Ceza Kanunu’nda düzenlenen suçlarla ilgilenir ve bu suçların yaptırımlarını irdeler. Bu suçlar, cinayetler, hırsızlık, adam öldürme, zina, çocuk istismarı, işkence ve kötü muamele, tehlikeli madde kullanımı, dolandırıcılık, özel hayatın gizliliğine saygısızlık, güvenlik tedbirlerine uymama gibi geniş bir yelpazede olabilir. İzmir ceza avukatı, bu alanda uzmanlaşmış avukatların yer aldığı hukuk bürolarında çalışarak müvekkillerine hizmet sunar.

  İzmir Ceza Avukatları

  İzmir ceza avukatları, İzmir’de hizmet yürüten avukatlar olup, ağırlıklı olarak ceza hukuku alanında hizmet sunarlar. Bu avukatlar, İzmir’de bulunan hukuk bürolarında çalışarak müvekkillerine hizmet verirler ve ceza hukuku alanında uzmanlaşmış personeller de bürolarda çalışır. İzmir ceza avukatları, bu alanda edindikleri tecrübe ve bilgi birikimleriyle ön plana çıkmaktadır. Bu avukatlar, kendi tercihlerine göre branş belirleyebilir ve farklı çeşitlerdeki davalarda hizmet sunabilirler. Bu nedenle, İzmir’de en iyi ceza avukatını seçerken, müvekkilini en az zarar ile kurtarabilme potansiyeline sahip olan ve dosya üzerinde yoğunlaşarak sıkı takip eden avukatlara dikkat edilmesi tavsiye edilebilir. Bu sayede müvekkillerine en iyi hizmeti verebilme şansı yüksek olacaktır.

  Soruşturma Aşamasındaki Dosyalarda Avukatlık Ücreti Nedir?

  Ceza soruşturma aşamasında avukatın alacağı ücret, Türkiye Barolar Birliği tarafından 2023 yılı için 2.800 TL olarak belirlenmiştir. Ancak, Bursa Barosu tarafından yayımlanan 2023 yılı tavsiye niteliğindeki avukatlık ücret tarifesinde bu ücret 6.900 TL olarak belirlenmiştir. Bu ücretlerin altında veya üstünde bir ücret alma konusunda avukatlar kendi inisiyatiflerine göre hareket edebilirler, ancak Türkiye Barolar Birliği tarafından belirlenen 2.800 TL olarak belirlenen ücretin altında bir ücret alınması yasaktır.

  Ceza Avukatı Görevlendirmek Zorunlu Mudur?

  Ceza davalarında ceza avukatı görevlendirmek zorunlu değildir, ancak avukat desteği alınmadan yürütülen bir süreçte hak kayıplarına uğranabileceği gibi hukuki yönden dağınık bir süreç de yaşanabilir. Bu nedenle, ceza davalarında uzman bir İzmir ceza avukatından hukuki yardım alınması tavsiye edilir. İzmir’de avukat arayışında bulunmak isteyenler, İzmir avukatları ya da İzmir’de hizmet veren hukuk bürolarında ceza alanında uzman avukatları arayabilirler. Bu sayede, dava sürecinde güvendikleri bir avukatın desteğini alarak hak kayıplarını önleyebilirler.

  İzmir Ceza Avukatı ve Ceza Davalardaki Önemi Nedir?

  İzmir ceza avukatı, İzmir’de hizmet yürüten avukatlar olup, ağırlıklı olarak ceza hukuku alanında hizmet sunarlar. Bu avukatlar, İzmir’de bulunan hukuk bürolarında çalışarak müvekkillerine hizmet verirler ve ceza hukuku alanında uzmanlaşmış personeller de bürolarda çalışır. İzmir ceza avukatı, ceza davalarında süreç takibinde sağlıklı adımlar atmanıza yardımcı olur. Bu avukatlar, savcılıktaki soruşturma aşamasında verilen hukuki yardım ve kovuşturma aşamasında verilen temsil hizmeti gibi hizmetleri sunarlar. Özellikle ifade, sorgu aşaması gibi hassas aşamalarda uzman bir İzmir ceza avukatı eşliğinde verilen ifade, hak kaybına uğramanızı önleyebilir. Bu nedenle, ceza davaları sırasında mağduriyet yaşamamak için İzmir avukat ve İzmir hukuk büroları ile iletişime geçerek uzmanlaşmış İzmir ceza avukatından danışmanlık alınması tavsiye edilebilir.

  Türk Ceza Kanununun Ceza Hukuku İle ilgili Bölümleri Şunlardır.
  1. İlk Bölüm: Genel Hükümler
  2. İkinci Bölüm: Cinayetler
  3. Üçüncü Bölüm: Zina ve Zina Davaları
  4. Dördüncü Bölüm: Reşit Olmayan Çocukların İstismarı
  5. Beşinci Bölüm: Adam Öldürmeyi Önleme
  6. Altıncı Bölüm: Öldürmeyi Önlemeye Yönelik Diğer Suçlar
  7. Yedinci Bölüm: İşkence, Kötü Muamele ve İşkenceyi Önlemeye Yönelik Diğer Suçlar
  8. Sekizinci Bölüm: Tehlikeli Madde ve Maddi Olmayan Şeylerin Kullanımı
  9. Dokuzuncu Bölüm: Hırsızlık ve Benzeri Suçlar
  10. Onuncu Bölüm: Dolandırıcılık ve Benzeri Suçlar
  11. Onbirinci Bölüm: Özel Hayatın Gizliliğine Saygısızlık ve Rüşvet
  12. Onikinci Bölüm: Güvenlik Tedbirlerine Uymama
  13. Onüçüncü Bölüm: İhbar ve İtiraf
  14. Ondördüncü Bölüm: Cezai İşlemler ve Özel Hükümler
  15. Onbeşinci Bölüm: Özel Hükümler
  16. Onaltıncı Bölüm: Cezai Soruşturma ve Dava
  17. Onyedinci Bölüm: Cezai İnfaz
  18. Onsekizinci Bölüm: Cezai İnfaz Hükümlerinin Uygulanması
  19. Ondokuzuncu Bölüm: İşyerleri ve Özel Mülkiyet Haklarına Saygısızlık
  20. Yirminci Bölüm: Özel Hükümler

  Bu bölümler arasında, TCK’da suçların düzenlendiği maddeler yer alır. Bu maddeler, genellikle “ceza maddeleri” olarak adlandırılır.  Ofis

  Adresimiz

  MANSUROĞLU MAH. 1593/1 SK. NO:32/12, İNCE MEMED PLAZA, BAYRAKLI / İZMİR

  Yol Tarifi Alın

  Sosyal Medyada

  Takip Edin